บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 62 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 62 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์  2567

ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ 27 /2527เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

2. เจ้าหน้าที่การตลาด ระดับ 4
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ , การตลาด ตามที่ ก.พ. รับรอง

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, สื่อมวลชน,วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

5. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ตามที่ ก.พ. รับรอง

6. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4

จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

7. นิติกร ระดับ 4
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

8. นายช่าง ระดับ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโยธา,เทคโนโลยีก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยงข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง

9. ช่างก่อสร้าง ระดับ 2
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาสถาปัตยกรรม, ก่อสร้างโยธา,ช่างสำรวจ ตามที่ ก.พ. รับรอง

10. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2
จำนวน 21 อัตรา
เงินเดือน 10,440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาการบัญชี ตามที่ ก.พ. รับรอง
– สามารถปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด

11. พนักงานธุรการ ระดับ 2
จำนวน 16 อัตรา
เงินเดือน 10,440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์  2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://transport.thaijobjob.com/ 

แนวข้อสอบพนักงานราชการ(กดดู)

แนวข้อสอบขนส่ง (กดดู)งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน