สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 147 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 147 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2566 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง อัตราว่างที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 147 อัตรา ดังนี้
1.1 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
1.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 63 อัตรา
1.3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 38  อัตรา
1.4 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา
1.5 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
1.6 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 10,840 บาท
2.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.1 มีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ก. หรือ ก.พ. รับรอง และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบท้ายประกาศนี้
3.2  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร หรือการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

4. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ “การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2566

 งานอัฟเดท

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้ ...

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

หมวดหมู่งาน