กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567

ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง

1. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

2. พนักงานการตลาด 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

4. พนักงานประมูลทรัพย์หลุด 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

5. ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไชด์ www.pawnshop.bangkok.go.th และสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2158 0042 – 4 ตั้งแต่วันที่

วันที่ 9 – 29 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการสมัครสอบ -ไฟล์งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

หมวดหมู่งาน