กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567

ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง

1. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

2. พนักงานการตลาด 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

4. พนักงานประมูลทรัพย์หลุด 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

5. ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไชด์ www.pawnshop.bangkok.go.th และสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2158 0042 – 4 ตั้งแต่วันที่

วันที่ 9 – 29 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการสมัครสอบ -ไฟล์งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน