กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 15 พฤษภาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 15 พฤษภาคม 2567

ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง

นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) กรณีบุคคลทั่วไป กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) กรณีคนพิการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังเขต 1

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ www.cgd.go.th/zone1 และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail: zone1@cgd.go.th

ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2567 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 035 24 2949  ต่อ 313

>>> หนังสือเตรียมสอบราชการ <<<งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน