สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ปวช. และ ปวส. / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 14070 / สมัคร 19 – 31 ก.ค. 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ปวช. และ ปวส. / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 14070 / สมัคร 19 – 31 ก.ค. 2566

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 3 อัตรา

  • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี
  • ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
  • ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การรับสมัครสอบ
  • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลได้ที่ https://op.coj.go.th/th
  • หรือ https://patsadu.coj.go.th และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
  • ตามข้อ 5.2 ถึง ข้อ 5.4 เป็น PDF flie ไปที่ E – mail : kppn_supply@coj.go.th ตามวิธีการสมัครแนบท้าย
  • ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566


งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน