สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 19,950 / ทาง email ตั้งแต่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 19,950 / ทาง email ตั้งแต่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

แนวข้อสอบพนักงานราชการ(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ (กดดู)

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


  • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลได้ที่
  • https://op.coj.go.th หรือ https://patsadu.coj.go.th
  • และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
  • ตามข้อ 5.2  ถึง ข้อ 5.4 เป็น PDF ile ไปที่  E – mal: kppn _supplyjob@cojgo.th
  • ตามวิธีการสมัครแนบท้ายประกาศนี้  ตั้งแต่วันที่ 5  – 12 กุมภาพันธ์ 2567งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน