สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครงาน ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ สมัคร 6 – 14 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครงาน ปวช. ปวส. ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 14070 / สมัคร 6 – 14 มิถุนายน 2567

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 3 อัตรา

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)

การรับสมัครสอบ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลได้ ที่ https://op.coj.go.th หรือ https:/patsadu.coj.go.th และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล

พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 5.2 ถึง ข้อ 5.4  เป็น PDF flie ไปที่ E – mail : supply_job@coj.go.th

ตามวิธีการสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน