ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 32000 บาท / สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 32000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดการรับสมัคร

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 32,000 บาท
 • ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส หรือเทียบเท่า ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี)  จำนวน 1 อัตรา
 • (1) มีอายุตั้งแต่ 38 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 • (2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • (3) มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 15 ปี ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Application) และ มีประสบการณ์บริหารโครงการด้าน Application รวมถึงมีประสบการณ์การออกแบบพัฒนา ทดสอบ
  Software Application หรือด้านการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ขั้นต่ำ 5 ปี
 • (4) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 32,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้าง เงินเดือนของ ธพส
 • กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • 4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
 • 4.2 สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา  สินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
  ๒๕๕๐ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@dad.co.th
 • 4.3 สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ“สมัครงาน”
 • 4.4 สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285

แนวข้อสอบ ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่นี้ (คลิก)งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน