สำนักงานพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 22 – 28 สิงหาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  เงินเดือน 18000  ตั้งแต่ 22 – 28 สิงหาคม 2566

แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน


 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง (จังหวัดลำปาง)
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท
 • สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมกรบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60  วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง
 • ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์ https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 22 – 28  สิงหาคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  https://ldd06.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 06 ”


งานอัฟเดท

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้ ...

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

หมวดหมู่งาน