กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่  7 ธันวาคม 2566 – 8 มกราคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่  7 ธันวาคม 2566 – 8 มกราคม 2567

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2566 (กดดู)

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
1.2 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
2.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา ดังนี้
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟืองฟ้า จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
-สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการกรุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 อัตรา
-สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

2.2 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ดังนี้
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
– สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัตนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567


ประกาศรับสมัคร

 งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน