กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 สมัคร 11 – 20 กันยายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 11 – 20 กันยายน 2566

 • ประกาศสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ด้วย สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 • ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อประสานงาน เร่งรัดติดตามงานต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกรมปศุสัตว์
 • จัดทำเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแผน/โครงการ แผนงาน งบประมาณ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การลงรับ – ส่งหนังสือ และงานบริหารทั่วไป
 • จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมผิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 • สามารถ ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

แนวข้อสอบ กรมปศุสัตว์ (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

 • การรับสมัคร
 • วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://qcontrol.dld.go.th
 • หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร สตส.1 ชั้น 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • ตั้งแต่วันที่ 11  กันยายน –  20 กันยายน 2566  ในวันและเวลาราชการ


งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

หมวดหมู่งาน