กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  เงินเดือน 18000  ตั้งแต่ 10 –  16 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • ประกาศกรมปศสัตว์
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ด้วย สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 • สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • การรับสมัคร
 • วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครจากทางเว็บไซค์สำนักกฎหมาย  https://legal.dld.go.th/
 • หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้
 • ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 6 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 10 –  16 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ


งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน