กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. ปวส. ป.ตรี / ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. ปวส. ป.ตรี / ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2566

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

ขยายกำหนดเวลารับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


 • โดยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม
 • ตำแหน่งที่รับสนมัคร และอัตราค่าจ้าง 
 • 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
 • 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท

 • เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร :
 • 1. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ไม่มีรอยประทับตราว่าใช้แล้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • 4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • 5. ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย
 • กำหนดวันรับสมัคร
 • ไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566


งานอัฟเดท

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online – 19 มิถุนายน 2567

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ข ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน