องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

แนวข้อสอบเตรียมสอบก.พ.หลักเกณฑ์ใหม่ ปี2566(คลิกดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ(คลิกดู)

รายละเอียดการรับสมัคร

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3  อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน  2 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา
 • สมัครด้วยตนเอง  2 – 12 เมษายน 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 • ตั้งแต่ 17 – 28 เมษายน 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 12 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน  1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 4  อัตร
 • ตำแหน่ง คนงาน ขุดเจาะ จำนวน 5  อัตรา
 • ตั้งแต่ 10 – 21 เมษายน 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • ตำแหน่งเภสัชกร  จำนวน 1  อัตรา
 • ตั้งแต่ 21 – 27 เมษายน 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา
 •  ตำแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งคนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล จํานวน 3 อัตรา
 • ตั้งแต่ 3 – 18 เมษายน 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเรืออยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 • ตั้งแต่ 3 – 12 เมษายน 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • วุฒิที่เปิดรับสมัคร
 • ปวช. / ปวส. / ปวท. / ป.ตรี ทุกสาขา และ ออื่นๆ
 • จำนวน 28 ตำแหน่ง 39 อัตรา
 • ตั้งแต่ 19 – 27 เมษายน 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8  อัตรา
 • ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานตกแต่งสวน จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน 8 อัตรา
 • ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 12  อัตรา
 • ตำแหน่ง  ภารโรง จำนวน 8 อัตรา
 • ตั้งแต่ 3 – 12 เมษายน 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 • ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถสุขาเคลื่อนที่) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายท้ายเรือ  จํานวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
 • ตั้งแต่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 8 อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จํานวน 1  อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จํานวน 1  อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1  อัตรา
 •  ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จํานวน 1  อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 14  อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 4  อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1  อัตรา
 • ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 1  อัตรา
 • สมัครด้วยตนเอง  22- 30 มีนาคม 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ครูอาสาพัฒนากีฬา จํานวน 1 อัตรา
 •  ตำแหน่ง คนงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 8 อัตรา
 • สมัครด้วยตนเอง  20 – 31 มีนาคม 2566
 • (กดดูรายละเอียด)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชา เอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • สมัครด้วยตนเอง  20 – 31 มีนาคม 2566
 • (กดดูรายละเอียด)

แนวข้อสอบเตรียมสอบก.พ.หลักเกณฑ์ใหม่ ปี2566(คลิกดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ(คลิกดู)

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรงานอัฟเดท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ...

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2567

กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัคร – 9 สิงหาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน