กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงาน 16 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15750 / ตั้งแต่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงาน 16 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15750 / ตั้งแต่ 20  – 31 พฤษภาคม 2567

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การรับสมัครสอบ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง

ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 2 7 1 8 5 2 9

และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่มา https://www.dlt.go.th/th/job-news

>>>แนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก<<<

>>>แนวข้อสอบงานราชการ<<<งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน