กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักประชาสัมพันธ์  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ หรือทาง สื่อสารมวลชน อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรุงเทพมหานคร

2.นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรุงเทพมหานคร

3.นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรุงเทพมหานคร

4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กลุ่มงาน เทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง หรือช่างภาพอัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพมหานคร

5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  กลุ่มงาน เทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพมหานคร

6.เจ้าพนักงานประมง กลุ่มงาน เทคนิค

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร)

7.เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงาน บริการ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรพาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไปวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี)
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และต่างจังหวัด

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงาน บริการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทางหรือสาขาวิชาการ พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไปบัญชี
อัตราว่าง จํานวน 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่16 – 20สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารประกอบการสมัครไฟล์


262 Views

งานอัฟเดท

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.66

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.66 สำนักพัฒนานโยบา ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 – 20 เมษายน 2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับส ...
อ่านเพิ่มเติม

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...
อ่านเพิ่มเติม

กรุงไทย เปิดรับสมัครงาน มากกว่า 50 อัตรา / หลายสาขา

กรุงไทย เปิดรับสมัครงาน มากกว่า 50 อัตรา กรุงไทยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นส ...
อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่งาน