กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ ตั้งแต่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักประชาสัมพันธ์  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ หรือทาง สื่อสารมวลชน อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรุงเทพมหานคร

2.นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรุงเทพมหานคร

3.นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรุงเทพมหานคร

4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กลุ่มงาน เทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง หรือช่างภาพอัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพมหานคร

5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  กลุ่มงาน เทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพมหานคร

6.เจ้าพนักงานประมง กลุ่มงาน เทคนิค

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชุมพร)

7.เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงาน บริการ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรพาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไปวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี)
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และต่างจังหวัด

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงาน บริการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทางหรือสาขาวิชาการ พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไปบัญชี
อัตราว่าง จํานวน 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่16 – 20สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารประกอบการสมัครไฟล์งานอัฟเดท

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online – 19 มิถุนายน 2567

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ข ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน