สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 23000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 23000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 12 พฤษภาคม 2567

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR)
 • จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
 • ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ภูมิสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
 • สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาภูมิสถาปัตยกรรม
 •  สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกสถานที่ได้
 •  มีใบประกอบวิชาชีพ
 •  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)
 • ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 20000 – 23000 บาท
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • รวบรวมข้อมูล พิจารณาพื้นที่ และวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
 • จัดเตรียมอุปกรณ์การรังวัด และลงพื้นที่สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่ รูปลักษณ์ อาคารและแนวทางการปรับปรุง โดยหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อได้แนวทางข้อสรุปร่วมกัน
 • นำเสนอแนวความคิด (Conceptual design) ในรูปแบบสามมิติรายการสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบใหม่หรือปรับปรุงใหม่ ร่วมกับทีมภูมิสถาปนิก และทีมวิศวกร
 •  เขียนแบบ และนำเสนอแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง
 • ส่งแบบแปลนให้ทีมวิศวกรตรวจสอบและคำนวณโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน
 •  ส่งแบบแปลนให้ทีมวิศวกรประเมินราคา พร้อมทั้งเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุญาตใช้แบบแปลนรวบรวมข้อมูลผังบริเวณ และวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่
 • ตำแหน่ง ภูมิสถาปนิก อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 20000 – 23000 บาท
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ศึกษาสำรวจพื้นที่ จัดทำผังบริเวณในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ให้เป็นปัจจุบัน นำเสนอการวิเคราะห์และจัดทำผังแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในเขตบริการ และจัดทำผังปรับปรุงและรูปเล่มแผนพัฒนาสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน
 • พิจารณาโครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน เกี่ยวกับการวางตำแหน่งสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก และงานภูมิทัศน์โดยรวมของพื้นที่ ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ และการจัดการอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน
 • ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น ๙ ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่ งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ขั้นตอนการสมัคร
 • กรอกข้อมูลในใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ตาม QR code ท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง
 • ใบแสดงผลการเรียน วุฒิการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ ใบรับรองการทำงานหรือแฟ้มผลงาน ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร(หนังสือสำคัญ แบบ ส.ด.๘ ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ npdevelope@gmail.com
 • ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 • สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ที่อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 9  ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น.
 • แจ้งผลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 561 0777  ต่อ 1750 ในเวลาราชการ

 งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน