สำนักงานที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ สังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

1 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์

2 ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่
จำนวน 3 อัตรา
1 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับค่าตอบแทน 11,280 บาท
2 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทน 13,010บาท
3 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร 6 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

การรับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายในวันและเวลาราชการ
2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

เอกสารประกอบการสมัคร -ไฟล์

แนวข้อสอบสำนักงานที่ดิน (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)

 งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน