กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 สมัคร 13 มีนาคม – 4 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมการขนส่งทางราง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  เงินเดือน 18000  สมัคร 13 มีนาคม – 4 เมษายน 2567

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินเดือน  18,000 บาท ประเภท บริหารทั่วไป

จำนวน 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

แนวข้อสอบกรมการขนส่งทางราง(กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ 2567 (กดดู)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการและงานเลขานุการเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานรวบรวมข้อมูล งานสัญญา งานระเบียบแบบแผน จัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานร่างและโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงาน การประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ งานติดต่อประสาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายการรับ

สมัครวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่  13 มีนาคม – 4 เมษายน 2567ทางเว็บไซต์  https://drt.thaijobjob.com/  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการงานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน