กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ 9 – 23 ตุลาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่ 9 – 23 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ด้วยกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปริญญาตรีทุกสาขา)
 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร ดังนี้
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25  ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2
 • ตั้งแต่วันที่ 9  – 23 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 18.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. หรือ
 • สมัครผ่านช่องทาง Google From ตาม QR Code หรือลิงค์ https://shorturl.asia/kraHz
 • ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 ตุลาคม 2566b ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม 2566 หรือ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS(สามารถตรวจสอบวัน/เวลาส่งได้) ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 ตุลาคม 2566 ไปที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ 10400
 • ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราเป็นสำคัญ หรือ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ sdf.sdpd@gmail.com  ด้วยไฟล์นามสกุล PDF ตั้งแต่วันที่ 9 – 23  ตุลาคม 2566
 • ปิดรับสมัครเวลา 16.30  น. ของวันที่ 23 ตุลาคมงานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2567

กรมที่ดิน  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร 27 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สม ...

หมวดหมู่งาน