กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 11-15 มีนาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 11-15 มีนาคม 2567

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

1 ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง 7 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

3 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4 ตำแหน่ง นิติกร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

5 ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หรือทางจิตวิทยา

6 ตำแหน่ง พนักงานระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

8 ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มงาน เทคนิค
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์

9 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
กลุ่มงาน เทคนิค
อัตราว่าง 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สำรวจหรือก่อสร้าง

10 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
กลุ่มงาน เทคนิค
อัตราว่าง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน เทคนิคเครื่องกล เทคนิคโละ และเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

11 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง 15 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

12 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง 6 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

13 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง 15 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร

14 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

15 ตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงาน บริการ
อัตราว่าง 15 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dsdw.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 11-15 มีนาคม 2567

แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ  (กดดู)งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน