สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2565

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ธันวาคม 2565

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่28/2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมมัคร
1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย 2 (กฎหมายธุรกิจ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
– ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในการร่างสัญญา การจดทะเบียนตั้งบริษัทและการดำเนิน การเชิงพาณิชย์ และประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน อย่างน้อย 3 ปี

2 ตำแหน่งนักวิจัย 2 ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ทำงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Trouble Shoot, ทำงานด้าน Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อย่างน้อย 1 ปี
– กรณีอายุงานรวมไม่ถึง 5 ปี แต่มีประสบการณ์ในงานวิจัยเกี่ยวกับ Drone หรือ UAV หรือระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ตำแหน่งนักวิจัย 1 (วิศวกรรมเคมี) ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนครสวรรค์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี พอลิเมอร์ วัสดุ) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ทำงานรวม 0 – 3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านระบบขับเคลื่อนพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน 1 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนครสวรรค์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายขั้นโรงงาน หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีจำพวก โพลียูรีเทน หรือการเตรียมผิวโลหะในขั้นโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เตรียมสารออกซิไดซ์ 1 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนครสวรรค์)

จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายขั้นโรงงาน หรือมีประสบการณ์ในการบด สารแอมโมเนียมเปอร์คลอเรตด้วยเครื่อง Jet Mill หรือประสบการณ์ในการผสมสารด้วยเครื่อง Double Blender หรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและคลังยุทธภัณฑ์ 1 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนครสวรรค์)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย หรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
– หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำเงินเดือน (Payroll) โดยใช้โปรแกรมของระบบ Orisoft จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
1 ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ของสถาบัน www.dti.or.th โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดพร้อมรับรองความถูกต้อง และวัน/เดือน/ปี ที่ส่งใบสมัคร
2 สถาบันเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.dti.or.th ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 23 ธันวาคม 2565 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา นับเวลาจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันเป็นหลักเท่านั้น โดยให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ recruitment@dti.or.th ตามวันและเวลาที่กำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสอบ


งานอัฟเดท

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง  หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 18000 ส่วนกลาง สมัคร 8 – 27 ธันวาคม 2566

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา  เงินเดือน 18000  ส่วนกลา ...

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ ...

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2566

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ...

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วันที่ 4 ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-19 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ...

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม – 3 มกราคม 2567

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม - 3 มกราค ...

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธัน ...

หมวดหมู่งาน