สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน 40 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 30000 ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน 40 อัตรา  ป.ตรี หลายสาขา  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  เงินเดือนสูงสุด 30000  ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รับสมัครพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน)

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการจัดการทั่วไป
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : ศิลปศาสตร์ (การจัดการ, การพัฒนาชุมชน, เลขานุการ, สถิติ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์)
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : – บัญชี (บัญชี, บัญชีต้นทุน, การตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน)
  – วิศวกรรมศาสตร์ (พลังงาน, ไฟฟ้า)
  – นิติศาสตร์
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : – วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  – วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ (ที่ศึกษาวิชาบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเศรษฐศาสตร์
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ, มหภาค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม)
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านกฎหมาย
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : นิติศาสตร์
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, สิ่งแวดล้อม)
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
   เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
   ประเภท :
   จำนวน : 5 ตำแหน่ง
   ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
   – ปริญญาโท
   – ปริญญาเอก
   รายละเอียดวุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, เคมี, โยธา, การผลิต, อุตสาหการ, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม)

การรับสมัคร

– สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์
– สำนักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (ขนาดไม่เกิน 24  MB )
– โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  https://www.erc.or.th/

 

แนวข้อสอบกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน