สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน 40 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 30000 ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน 40 อัตรา  ป.ตรี หลายสาขา  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  เงินเดือนสูงสุด 30000  ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รับสมัครพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ. มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน)

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการจัดการทั่วไป
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : ศิลปศาสตร์ (การจัดการ, การพัฒนาชุมชน, เลขานุการ, สถิติ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์)
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : – บัญชี (บัญชี, บัญชีต้นทุน, การตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน)
  – วิศวกรรมศาสตร์ (พลังงาน, ไฟฟ้า)
  – นิติศาสตร์
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : – วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  – วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : บัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ (ที่ศึกษาวิชาบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเศรษฐศาสตร์
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ, มหภาค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม)
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านกฎหมาย
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : นิติศาสตร์
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์
  เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 5 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, สิ่งแวดล้อม)
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
   เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
   ประเภท :
   จำนวน : 5 ตำแหน่ง
   ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
   – ปริญญาโท
   – ปริญญาเอก
   รายละเอียดวุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, เคมี, โยธา, การผลิต, อุตสาหการ, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม)

การรับสมัคร

– สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์
– สำนักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (ขนาดไม่เกิน 24  MB )
– โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  https://www.erc.or.th/

 

แนวข้อสอบกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)งานอัฟเดท

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง  หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 18000 ส่วนกลาง สมัคร 8 – 27 ธันวาคม 2566

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา  เงินเดือน 18000  ส่วนกลา ...

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ ...

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2566

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ...

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วันที่ 4 ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-19 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ...

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม – 3 มกราคม 2567

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม - 3 มกราค ...

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธัน ...

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2566

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ  13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ว ...

หมวดหมู่งาน