กรมสรรพสามิตร เปิดสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ 25 – 31 มกราคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ ข้าราชการ สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่นี้ (คลิก)

 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี (จำนวน 1 อัตรา) และตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต (จำนวน 1 อัตรา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มกราคม 2565
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง และอัตราค่าจ้าง
 • ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
 • ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง เดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติ
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา วิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
 • ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
 • ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
 • จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง เดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติ
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสัติ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติคณิตศาสตร์
 • กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4    อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น AA เลขที่ 333 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์ 0 2 2 7 3 8 2 3 5
 • ตั้งแต่วันที่ 25 – 31  มกราคม 2565  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30  น. –  12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด


แนวข้อสอบ พนักงานราชการ ข้าราชการ สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่นี้ (คลิก)

248 Views

งานอัฟเดท

ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร พนง.คัดแยกจดหมาย-พัสดุ 43อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-23ธ.ค.65

ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับ ...
อ่านเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7- 28 ธันวาคม 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน ...
อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่งาน