กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 กันยายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 กันยายน 2566

แนวข้อสอบกรมป่าไม้ (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยกรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1. ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
กลุ่มงานบริการ
1.1 เจ้าหน้าที่ป่าไม้
1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
1.3 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
1.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.6 เจ้าหน้าที่พัสดุ
1.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1.8 ช่างไม้
1.9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานเทคนิค

1.10 พนักงานพิทักษ์ป่า
1.11 ช่างสำรวจ
1.12 ช่างศิลป์
1.13 นายช่างเครื่องยนต์
1.14 นายช่างไฟฟ้า
1.15 นายช่างสำรวจ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.16 นักทรัพยากรบุคคล
1.17 นักจัดการงานทั่วไป
1.18 นิติกร
1.19 นักวิชาการป้าไม้
1.20 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.21 นักประชาสัมพันธ์

2.คุณสมบัติผู้สมัคร (ตามเอกสารประกาศ)

3.การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-15 กันยายน 2566
ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว้นวันหยุดราชการงานอัฟเดท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ...

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2567

กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัคร – 9 สิงหาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน