ธนาคารออมสิน รับสมัครคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขา / บรรจุทั่วประเทศ

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา  ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน (กดดู)

แนวข้อสอบ ธนาคาร(กดดู)

 • ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ)
 • สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ให้บริการทางการเงิน และด้านการตลาดตามที่ธนาคารกำหนด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและจัดทำข้อมูล หรือผลการดำเนินงานต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
 • 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 • 3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นต้น
 • 4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 25595. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด และสามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่รนาคารกำหนด
 • 5. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด และสามารถปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงานที่รนาคารกำหนด
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ สามารถสมัครได้ที่
 • www.gsb.or.th หรือ Scan QR Code


งานอัฟเดท

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 – 30 เมษายน 2567

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา /

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / หลายตำแหน่ง หล ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 – 30 เมษายน 67

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน