สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 2566 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก – กรอกใบสมัครออนไลน์

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน  2566 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก – กรอกใบสมัครออนไลน์

แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย  (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร ธนาคารกรุงไทยกำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีตำแหน่งว่างดังนี้
เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทบริการการเงินในประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งในห้าธนาคารขนาดใหญ่และมีจำนวนสาขาเป็นอันดับสามของประเทศไทยสำนักงานใหญ่
ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2255-2222

สาขา
ตามสถานที่ตั้งจังหวัดต่างๆ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักศึกษาฝึกงาน-บมจ.ธนาคารกรุงไทย
Relationship Manager-ธุรกิจขนาดใหญ่
Risk Management Executives-สายงานบริหารความเสี่ยง
Senior Analyst-สายงาน Global Business Development and Strategy
Retail Banking-สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
IT Specialists-สายงานเทคโนโลยี
Developer-สายงานเทคโนโลยี
สมัครงานสำหรับผู้พิการ-สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

#Risk Management Executives
รายละเอียดงาน
รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

กรุงไทยเปิดรับสมัคร ตำแหน่งงานด้าน Retail Credit Risk, Credit  Risk Modelling, Model and portfolio management Analyst, Market​ Risk​ Management, และ IT Risk Management

คุณสมบัติงานด้าน Retail Credit Risk, Credit  Risk Modelling , Model and portfolio management Analyst  และ Market​ Risk​ Management
อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านสินเชื่อการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
สามารถสร้างแบบจำลอง วิเคราะห์ข้อมูล และมีทักษะด้านสถิติ
สามารถใช้โปรแกรม SAS, SQL, MS เชิงลึก และ Python เป็นต้น
สำหรับ Market Risk Management ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติงานด้าน IT Risk Management
อายุ 25-45 ปี
มีความสามารถและมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาการสืบค้น (Investigation) ตลอดจนการบริหารข้อมูลและค้นหาข้อมูลจาก Database และเอกสาร
มีประสบการณ์ ความเข้าใจกระบวนการ พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (System Development Life Cycle), การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Management) กระบวนการบริหารด้านระบบความปลอดภัยสารสนเทศ (Data Center Security) การจัดการผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ และผู้ให้บริการภายนอกและบุคคลภายนอก (IT Third Party Management)
ประสบการณ์ในการด้านการบริหารควบคุม ด้านการบริหารเสี่ยง หรือ การตรวจสอบภายใน ของ ระบบสารสนเทศ ศูนย์ประมวลผลสารสนเทศ หรือ กระบวนการพัฒนาระบบงาน
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
สามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

หมายเหตุ :

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากรเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

Krungthai IT Next Gen-สายงานเทคโนโลยีอัพเดทข้อมูล 30/5/2566
สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ ร่วมงานกับกรุงไทยงานอัฟเดท

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online – 19 มิถุนายน 2567

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ข ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน