มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-19 ธันวาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-19 ธันวาคม 2566

แนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 27 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยสำนักงานมหาวิทยาลัย ลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการ
คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองคลัง
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองคลัง

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สังกัดกองคลัง
ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองบริหารยุทธศาสตร์
ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สังกัดกองบริหารยุทธศาสตร์
ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองบริหารยุทธศาสตร์
ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองบริหารยุทธศาสตร์
ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งที่ 10 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ตำแหน่งที่ 11 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ตำแหน่งที่ 12 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งที่ 13 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สังกัดกองพัฒนานิสิต
ตำแหน่งที่ 14 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองพัฒนานิสิต
ตำแหน่งที่ 15 ตำแหน่งนักจิตวิทยาระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดกองพัฒนานิสิต
ตำแหน่งที่ 16 ตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานกฎหมาย
ตำแหน่งที่ 17 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดงานพัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานพัฒนาคุณภาพ
ตำแหน่งที่ 18 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ สำนักงานพัฒนาคุณภาพ

ตำแหน่งที่ 19 ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งที่ 20 ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งที่ 21 ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งที่ 22 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
ตำแหน่งที่ 23 ตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
ตำแหน่งที่ 24 นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มก.
ตำแหน่งที่ 25 นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มก.
ตำแหน่งที่ 26 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มก.
ตำแหน่งที่ 27 นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มก.

2.การรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566  ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://person.ku.ac.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน ออนไลน์” หรือ เว็บไซด์ https://ku.thaijobjob.com
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน