กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา / หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 25 – 31 มกราคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา  / หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 25  – 31  มกราคม 2567

 • ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18000 บาท
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
 • กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา  ค่าตอบแทน 13800 บาท
 • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชา (ไม่ระบุสาชาวิชา) ทางก่อสร้าง
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันรับสมัครสอบ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
 • ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31  มกราคม 2567 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดดังนี้ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  https://ldd06.thaijobjob.com/ เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6”


งานอัฟเดท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ...

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2567

กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัคร – 9 สิงหาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน