กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  4 – 8 กันยายน 2566

แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 3 อัตรา
เงินดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งเศรษฐกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430-11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทางบัญชี ทางเลขานุการ ทางพณิชยการ ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. ตำแหน่งช่างสำรวจ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางก่อสร้าง
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.comงานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน