กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 3 – 9 มกราคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา  หลายจังหวัด  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  เงินเดือน 18000  ตั้งแต่ 3 – 9 มกราคม 2567

แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

 • ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 (จังหวัดนครราชสีมา)
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ทางชีวเคมี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันรับสมัครสอบ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์
 • ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรองได้ในเว็บไซต์
 • https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชีทางการเงินและธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลังทางเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางการจัดการการคลัง
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๓0 วัน ก่อนวันรับสมัครสอบ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์
 • ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์
 • https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search
 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 3 – 9 มกราคม 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  https://ldd03.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 03 ”


งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน