กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายจังหวัด / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 2  อัตรา ค่าตอบแทน 18000 บาท
 •  สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  1
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
  2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  (จ.ปทุมธานีนครนายก ลพบุรีนครปฐม สระบุรีสุพรรณบุรีชัยนาท อ่างทอง นนทบุรีพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรีสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร)
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1  อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี
  ทางการเงินและธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง
  ทางเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางการจัดการการคลัง
  2) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
  (จ.ปทุมธานีนครนายก ลพบุรีนครปฐม สระบุรีสุพรรณบุรีชัยนาท อ่างทอง นนทบุรีพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรีสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร)
 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กำหนด ดังนี้
 • (1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd01.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1”


งานอัฟเดท

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online – 19 มิถุนายน 2567

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ข ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน