องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือนสูงสุด 38,720 – 95,810 / สมัครบัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือนสูงสุด 38,720 – 95,810 /  สมัครบัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2567

  • ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
  • ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้
  • ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO)
  • องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงาน ขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นสัญญาจ้างตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO) โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

  • ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9
  • องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงาน ขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต่วันที่ โดยเริ่มการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบงานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน