มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  42 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา  (บรรจุทั่วประเทศ) เงินเดือน 22,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  42 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา  (บรรจุทั่วประเทศ) เงินเดือน 22,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2567

แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครพระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ)
ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครพระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในตำแหน่งประเภทวิชาชีพ จำนวน 42 อัตรา

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
วิศวกรโยธา*
วิศวกรไฟฟ้า*
นักวิชาการคอมพิวเตอร์*
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิซาการพัสดุ
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
บรรณารักษ์
นักวิซาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. การรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายประกาศฉบับนี้ จากเว็บไซต์มหาวิทยาสัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
https://www.mbu.ac.th/ กรอกใบสมัคร แนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครและหลักฐานการชำระเงิน

 งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน