กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2567

แนวข้อสอบกรมเจ้าท่า (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 93 /2567 เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และจำนวนอัตราว่าง

เจ้าพนักงานพัสดุ  กลุ่มงานบริการ  1 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 94/2567เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และจำนวนอัตราว่าง

นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค  1 อัตรา

นายช่างสำรวจ  กลุ่มงานเทคนิค  1 อัตรา

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานเทคนิค 1  อัตรา

ช่างเครื่องเรือ  กลุ่มงานเทคนิ 1 อัตรา

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 95/2567เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 96/2567เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)

เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 97/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4)

นายช่างสำรวจ  กลุ่มงานเทคนิค  1 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุ  กลุ่มงานบริการ  1 อัตรา

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.md.go.th หัวข้อ บริการประชาชน เลือก “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 5 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 93 /๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 94/๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 95/๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 96/๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 97/๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๔)งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน