กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

แนวข้อสอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

  • ตำแหน่ง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  • ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณา

เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนและโครงการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 18000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับหรือ download ใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ http://www.opsmoac.go.th/saraburi-home และนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในวันเวลาราชการงานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน