กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

แนวข้อสอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

  • ตำแหน่ง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  • ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณา

เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนและโครงการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  • อัตราว่าง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 18000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับหรือ download ใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ http://www.opsmoac.go.th/saraburi-home และนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในวันเวลาราชการงานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

หมวดหมู่งาน