กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2566

แนวข้อสอบกระทรวงสาธารณสุข(กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

#1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  จํานวน 354 อัตรา

2.) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข) จํานวน 4 อัตรา

3.) นักโภชนาการปฏิบัติการ    จํานวน 10 อัตรา

4.) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ     จํานวน 7 อัตรา

5.) นิติกรปฏิบัติการ  จํานวน 15 อัตรา

6.) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน  3 อัตรา

7.) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 39 อัตรา

8.) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จํานวน 58 อัตรา

9.) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)  จํานวน 27 อัตรา

10.) โภชนากรปฏิบัติงาน  จํานวน 5 อัตรา

11.) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน 19 อัตรา

12.) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จํานวน 57 อัตรา

13.) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 38 อัตรา

14.) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 3 อัตรา

15.) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)  จํานวน 8 อัตรา

16.) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)  จํานวน 8 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– (ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย)
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ดังนี้
1) ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(ด้านทันตสาธารณสุข) นักโภชนาการปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2) ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) โภชนากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับ อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
3) กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปี 2567

#2. การรับสมัคร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร 

 งานอัฟเดท

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง  หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 18000 ส่วนกลาง สมัคร 8 – 27 ธันวาคม 2566

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา  เงินเดือน 18000  ส่วนกลา ...

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ ...

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2566

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ...

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วันที่ 4 ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-19 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ...

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม – 3 มกราคม 2567

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม - 3 มกราค ...

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธัน ...

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2566

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ  13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ว ...

หมวดหมู่งาน