สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง รับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 169 อัตรา
– นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ (เพศชาย)  จำนวน 155 อัตรา
– นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ (เพศหญิง) จำนวน 14 อัตรา
1.2  เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่จะได้รับ
– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

แนวข้อสอบสำนักงาน ป.ป.ช.(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์
ทางภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2 เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 6 มีนาคม 2567

2. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เข้าไปที่เว็บไซต์ w w.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อระบบ
รับสมัครสอบ online หรือ https://nacc.thaijobjob.com/

 งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน