สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ รวม 7 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 พ.ย. 66

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ รวม 7 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 พ.ย. 66

✅แนวข้อสอบกรมเจ้าท่า (กดดู)

ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 7  อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่จัดทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจ จะมีการต่อระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี ขึ้นอยู่กับกรอบอัตรากําลังและความจําเป็นต่อภารกิจ และงบประมาณประจําปีที่ได้รับ รวมทั้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของพนักงานราชการทั่วไป และกรณีพนักงานราชการอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานราชการ ผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการ

 

2. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.oae.go.th หรือ https://oae.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 พ.ย. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 งานอัฟเดท

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส. ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 15 มีนาคม 2567

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา สมัคร 1 – 10 มีนาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตร ...

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-7มี.ค.67

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1 ...

หมวดหมู่งาน