สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 82 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566  – 18 มกราคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 82 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566  – 18 มกราคม 2567

แนวข้อสอบสพฐ.(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2566 (กดดู)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก รวมจำนวน 82 อัตรา
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
1.3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

1.4 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
1.5 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
1.6 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
1.7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
1.8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
1.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
1.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
1.11 ตำแหน่งเจ้าหนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
1.12 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
1.13 ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ สมัครสอบต้องเป็นผู้ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
ภายในวันปีดรับสมัคร คือวันที่ 18 มกราคม 2567 ดังนี้
(1) ผู้สมัครตำแหน่งประเภหวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1-6) ผู้สมัครสอบ
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(2) ผู้สมัครตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งที่ 7-13 ) ผู้สมัครสอบ
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูงขึ้นไป
(3) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ
ที่สูงกว่าคุณวุฒิที่สมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องแนบหลักฐานวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่าด้วย

3.. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทางเว็บไซต์ https://obec.jobthaigov.com

 

 งานอัฟเดท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ...

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2567

กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัคร – 9 สิงหาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน