สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2567 (กรอกข้อมูลล่วงหน้า) แบบ Paper& Pencil และ e-Exam

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2567 (กรอกข้อมูลล่วงหน้า) แบบ Paper& Pencil และ e-Exam

แนวข้อสอบสำนักงาน ก.พ. (กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2566 (กดดู)

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ทางเพจ สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งสำหรับใครที่สนใจสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2567 ของสำนักงาน ก.พ. แบบ Paper& Pencil และ e-Exam โดยกรอกข้อมูลล่วงหน้าตั้งแต่วันที 14  ธันวาคม 2566 – 8 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์

-เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2567 ของสำนักงาน ก.พ.
-เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุดคล และข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก่อนการรับสมัครสอบจริง

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
(1.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

(2.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

(3.) ระดับปริญญาตรี

(4.) ระดับปริญญาโท

เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

((อ้งอิงเกณฑ์ ปี 2566))

ระดับปริญญาโท
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เว็บไซต์สมัครสอบ ภาค ก. ปี 2567 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

แนวข้อสอบสำนักงาน ก.พ. (กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2566 (กดดู)

 งานอัฟเดท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online – 19 มิถุนายน 2567

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ข ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน