สำนักงาน ป.ป.ส รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร – 4 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / สมัคร – 4 มิถุนายน 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กองกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

ด้วยกองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

ตำแหน่งที่รับสมัคร และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานคดีและนิติกรรมสัญญา)

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง QR Code

แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง

ณ ส่วนยุทธศาสตร์ อำนวยการ สิทธิประโยชน์ และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร ๓ ชั้น ๕

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567  ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด

รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

เอกสารและรายละเอียด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดากองกฏหมาย จำนวน 1 อัตรา

กกม_20240520-01_ประกาศรับสมัครจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา.pdf

แนวข้อสอบสำนักงาน ป.ป.ส (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน