สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี เงินเดือน 17250 สมัคร 12 – 19 ตุลาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  เงินเดือน 17250  สมัคร 12 – 19 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบสำนักงาน ป.ป.ส. (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภูมิศาสตร์สาวสนเทศ หรือเทียบเท่า
  หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร งานทางด้านตารางคำนวณ และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล และสามารถสื่อสารความต้องการ รองผู้บริหารและผู้ใช้งานระบบไปยังผู้พัฒนาระบบ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบได้ตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้และตอบสนองต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส.
 • มีความสามารถในการจับประเด็นสรุปใจความสำคัญ และเขียนรายงาน
 • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th
 • ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง
 • ณ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 12  ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
 • โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด


งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน