สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 17 – 24 ตุลาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 17 – 24 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบสำนักงาน ป.ป.ส. (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
 • กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 1 อัตรา
 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานอำนวยการสิทธิประโยชน์)

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒0 ปี
 • เป็นผู้ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • เป็นผู้ที่ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Micrgsoft Office : Word,Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับกรคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์ อำนวยการ สิทธิประโยชน์ และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร ๓ ชั้น ๕
 • ตั้งแต่วันที่ 17  ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด


งานอัฟเดท

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 – 30 เมษายน 2567

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา /

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / หลายตำแหน่ง หล ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 – 30 เมษายน 67

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน