สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 29 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครคดเลือกบุคคลเพื่อรับการเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3,7

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3

คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านอำนวยการอาคารสถานที่และยานพนาหนะ)  จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณและอำนวยการกลาง)  จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณและสนับสนุนผู้บริหาร)  จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านวิชาการและประชาสัมพันธ์)  จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณและอำนวยการกลาง)  จำนวน 6 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านแผนงานงบประมาณและพัสดุ)  จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านการอำนวยการและประสานข้อมูลประจำจังหวัด)  จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านบริหารการจัดการข้อมูลและสารสนเทศยาเสพติด)  จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเยาวชน)  จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านติดตามผลการดำเนินงาน งานรณรงค์/ประชาสัมพันธ์)  จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านแผน/งบประมาณและอำนวยการภาคประชาชน)  จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านระบบภายใน/งานพัสดุและอาคารสถานที่)  จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณสนับสนุนและช่วยเหลืองานอำนวยการส่วนบังคับให้กฏหมาย)  จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)  จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวังในระดับพื้นที่)  จำนวน 2 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านกลั่นกรอง)  จำนวน 2 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านอนุกรรมและการตรวจสอบทรัพย์สิน)  จำนวน 2 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานบริหาจัดการทรัพย์สิน)  จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณสนับสนุนและช่วยเหลืองานอำนงยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สิน)  จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เลขที่ 333 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด

– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th และ https://www.oncb.go.th/ONCB_OR๗/Pages/default.aspx ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์ และอํานวยการ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด .

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7งานอัฟเดท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน ตั้งแต่ 22 กันยายน – 9 ตุลาคม 2566

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน ตั้งแต่ 22 กันยายน –  9 ตุล ...

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.สมัคร 2 – 6 ตุลาคม 2566

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ...

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 15750 สมัคร 15 – 21 กันยายน 2566

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 1 ...

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 66

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

กรมชลประทาน รับสมัครงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 25 กันยายน 2566

กรมชลประทาน รับสมัครงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 25 กันยายน 2566 ...

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 สมัคร 11 – 20 กันยายน 2566

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 620 อัตรา ตั้งแต่ 16 ต.ค.- 6 พ.ย. 66

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชกา ...

หมวดหมู่งาน