สํานักปลัดกระทรวงการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สํานักปลัดกระทรวงการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัคร บัดนี้ – 6 พฤศจิกายน 2566  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน อาทิ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน รางวัลที่ได้รับ ผลงานที่ประทับใจ ความสามารถพิเศษ เป็นต้น พร้อมแนบหลั กฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (สำนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) ตรงตามตำแหน่ง ที่ประกาศรับสมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ส่งแฟ้มสะสมผลงานพร้อมหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจ่าหน้าของถึงหัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันสมัครเอกสารการสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์  0 2 2 8 0 2 8 3 7


งานอัฟเดท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ...

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2567

กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัคร – 9 สิงหาคม 2567

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน