สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา  รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13  พฤษภาคม – 4 มิถุนายน  2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา  รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13  พฤษภาคม – 4 มิถุนายน  2567

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 1,5000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet เป็นอย่างดี
– มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี และสามารถ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดการงานทั่วไป
– มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน – มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถ ทํางานล่วงเวลาได้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สํานักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2242 5900 ต่อ 52 11 – 14 โดยสามารถกรอกและยื่นใบสมัคร ตามสถานที่รับสมัครข้างต้น

เอกสารประกอบการสมัคร -ไฟล์

>>> หนังสือเตรียมสอบราชการ <<<

 งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน