การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มิถุนายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย(คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักบัญชี 6
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
–  ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร 5
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

4. ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,740 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พรรคพิเศษ (เหล่ายุทธโยธาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
– ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จากกรมเจ้าท่า

5. ตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4

จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,740 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

6. ตำแหน่งนักวิชาการ 6
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือปริญญาตรีวิศวครรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 6
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด หรือการเงินและการธนาคาร หรือการจัดการ) หรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

8. ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องเป็นชาย ว่ายน้ำเป็น มีความรู้ไม่ต่ํำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํำกว่าคนใช้เครื่องยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือ เข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
จากกรมเจ้าท่า

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 –  22 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซค์  https://port.thaijobjob.com/งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน