การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 36 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน  36 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 3 /2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตฎแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทฎหน้าที่ช่างสายอากาศ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
จำนวน 36 อัตรา
โดยได้รับเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ11,350 บาท
คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567)
3. พ้นภาระทางทหารแล้ว
4. สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ก าหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
6. สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
7. ว่ายน้ำได้
8. มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตร จากระดับพื้นดิน
9. ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน. กำหนดเท่านั้น
ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ถึงวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต ...

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปวส./ป.ตรี  เปิ ...

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

หมวดหมู่งาน