การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 244 อัตรา ประจำปี 2566 บรรจุทั่วประเทศ!!!

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 244 อัตรา ประจำปี 2566 บรรจุ เขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กดดู)

แนวข้อสอบ งานรัฐวิสาหกิจ (กดดู)

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566
ขอบคุณข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียด
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566

ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ
ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด(ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตามแผนอัตรากำลังประจำปี 2566 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 36 อัตรา และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
จำนวน 208 อัตรา รวมจำนวน 244 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

2. วิธีการรับสมัคร
2.1 ผู้สนใจต้องตึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ หากยืนยันแล้ว กฟก.
ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือทำการสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดฯ ทั้งสิ้น
2.2 ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยสามารถ
สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด
ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.
ประจำปี 2566” ภายในวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่
18 กรกฎาคม 2566 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 20.30 น. และวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระบบจะปิดรับสมัคร
ออนไลน์เวลา 20.30 น. และชำระเงินได้ถึงเวลา 22.00 น.)

ประกาศรับสมัคร | ลิ้งรับสมัคร

 งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน